About

The Bicentennial Swedish-American Exchange Fund, for the exchange of qualified persons from the United States and Sweden, was established by an Act of the Swedish Parliament in 1976 in tribute to the United States Bicentennial and began operations in 1978 with grants to Americans and Swedes.

1976års Fond

Fonden instiftades i samband med Förenta Staternas 200-årsjubileum och avser att ge resebidrag till s k opinionsbildare från Sverige respektive USA för studiebesök i det andra landet i mellan 2-4 veckor. Fondens stadgar föreskriver att fondmedlen skall användas för resebidrag till opinionsbildare inom främst politik, förvaltning, fackliga och andra organisationer, massmedia, näringsliv, utbildning och kulturliv.

Tillämpningen av dessa bestämmelser har anförtrotts åt fondens nämnd och Sverige-Amerika Stiftelsens styrelse. Mottagarens  syfte med besöket skall vara inriktat på aktuella samhällsfrågor i ettdera eller båda länderna. Resebidragen är avsedda för yrkesverksamma personer.

Stipendiater / Recipients, 2009-2019

2009                 

Swedish Recipients:

Natacha Lopez Balbotin,  frilansjournalist
”Organisering av vissa minoritetsgrupper och minoritetsgruppernas rättighter i USA”

Pia Schmidtbauer, agronom och fotograf
”Community Gardens – Social och ekologisk hållbarhet – stadsodling”

Mari Tastari , planarkitekt FPR/MSA
”Metoder vid utbildnign och paraktsikt arbete med ljussättning i städer”

American Recipients:

Jennifer Ann Schields, Visiting lecturer Architecture
“Spatio-temporal threshholds: reactivating sites of industrial memory – Study of post-industrial reuse in Sweden”

Andrew S Walleck, Management Consultant
“Swedish innovation in green energy and legislation Applicable for American adaptation”

2010             

Swedish Recipients:

Andreas Cervenka, reporter/krönikör
”USA: s utmaningar efter finanskrisen”

Per Dahl, politisk chefredaktör
”Politisk kunskaps- och opinionsbildning under ett mellanvalsår i USA ur ett regionalt perspektiv”

Jennie Hirvasoja, informatör
”Fair Trade i USA-kommunikationsstrategier och praktiskt informationsarbete gentemot konsument, företag och politiska makthavare.”

Åsa Johnsen, verksamhetsledare
”Organisering och finansiering av samhällsutveckling och ideellt engagemang i Sverige och USA – en jämförelse mellan Popkollo och Girls Rock Camp”

American Recipients:

Mary Hilson Georgis, History teacher
“Forging bonds between American and Swedish independent schools through curricular collaboration and exchange.”

David A Loomis, Private Contractor
“Feasibility of implementing sustainable energy practices from Sweden.”

Brian D Marrs, Energy Consultant
“Transatlantic cooperation for a low-carbon future: Swedish policy successes for sustainable energy development and applicability to the United States.”

2011

Swedish Recipients:

Johan Eriksson, Journalist, frilansskribent
”Arenaboom – på bägge sidor Atlanten”

Helena Gustavsson, reporter och redaktör
”Undersökning av amerikansk filantropi och debatten som förs kring ämnet i USA.”

Andreas Utterström, frilansjournalist
”Sajten som styr vår bild av Obama”

American Recipients:

Anne Balazs, Department Head and Professor of Marketing
“Women´s way of Managing: A Cross-Cultural study of Female Administratiors in Higher Education in Sweden and the United States”

Ingrid Becker, Senior Producer
“Nuclear Power comes of Age in Sweden”

Caitlan Carrol, Freelance Journalist
“Healthy, Weatlhy and Wise: Sweden´s Moderl for Senior Living”

Paul Casey, Senior Transit Programs Analyst
“Latest Innovation in Sustainable Urban Transportation and Land Use: Examples from Sweden”

Vanessa Johnston, Web/TV Producer
“Sweden’s free market school system: A solution for America?”

2012                 

Swedish Recipients:

Eric Sundström, chefredaktör
“Progressiv media i snabb förändring. Hur nya och sociala medier förändrar det politiska åsiktslandskapet i USA.”

Daniel Wetterskog, publik chef
“Interkontinentalt samarbete i syfte att lyfta fram statusen för teknikyrkena genom att i tidig ålder väcka barn och ungas intresse kring teknik och naturvetenskap.”

American Recipients:

Jesse McQarters, Radio Producer
“Vykort från Sverige: A series of radio portraits exploring the folk and classical music of Sweden from an intimate and personal perspective”

Hannah Perner-Wilson, Self-employed
“Involving Machines in the Process of Handmade Textile Sensors.”

2013             

Swedish Recipients:

Martin Ståhl, arkivarie
“Digitalt tillgängliggörande inom amerikanskt arkivväsende.”

Per Ehn, platschef
“Undersökning av svensk-amerikanska byggnadsminnen i Delaware som resurs för Sverige-Amerika-utbyte.”

American Recipients:

Laura Simeon, Librarian
“Ethnic minorities in contemporary Swedish picture books: how does children’s literature reflect the changing face of Sweden and how are these books being used?”

Caitlin Rose Fox-Hodess, Berkley Unit Chair
“Doctoral Students Rights’ as Workers in Sweden.”

2014                 

Swedish Recipients:

Johanna Klawitter Beusch, gymnasielärare
“Skol- och universitetsbesök för att fördjupa och bredda kunskaperna kring hur den positiva psykologins teorier tillämpas i skolan.”

Thomas Frostberg, journalist
“Besök i filantropins hemland.”

American Recipients:

Lisa Huntscha, Archivist/Librarian
“Exploring the Future of Access, Discoverability, and Digital Initiatives in the Modern Library/Archives Profession: a Tour and Study of Swedish Libraries, Archives, and Heritage Organizations”

Ariana Lindquist, Self employed
“What once was is now”

2015

Swedish Recipients:                

Rami Al-Khamisi, människorättsaktivist, opinionsbildare, juriststud.
“Kunskapsinhämtning, inspiration och internationellt nätverksbyggande av erfarenheter bland jurister i frågor om bl a medborgerliga rättigheter.”

Po Tidholm, journalist, författare
“Ett besök i framtidens landskap. Jämförelser mellan svensk och amerikansk glesbygd.”

American Recipients:

Tony Mazzella, Strategic Advisor
“Allocating roadway space for public transport and pedestrians – examples from Stockholm, Gothenburg and Malmö and lessons for Seattle.”

Shandra McLane, Owner/Artist
“Using American and Swedish Glass Art as Educational Innovation.”

2016

Swedish Recipients:                

Basar Gerecci
“Stockholm 2.0 – democratic participation in urban development”

Andreas Utterström
“An awakening giant: How Hispanics are changing the American politics”

American Recipients:

Kevin Doyle
“To conduct research and interviews with members of the Iraqi refugee immigrant community and local government officials in the Södertälje region outside Stockholm in order to create a feature-length interdisciplinary work”

Julie Cid
“J Sees the World: Photographing Sweden Through an American Lens to Capture the Cultural Influences, Differencies and Similarities.”

2017

Swedish Recipients:                

Anna Kläppe
“Yes, She Can! The role of economic incentives and sisterhood when running for public office.”

American Recipients:

Derek Monroe
“Swedish Consumer Laws and their application in Swedish Economy.”

2018

Swedish Recipients:                

Mathias Bred
“Californian politics in the Trump era.”

American Recipients:

Irin Carmon
“A comparative approach to marriage and intimate relationships in Sweden and the United States.”

Kara Deniz
“Lessons from the Swedish Labor Movement.”

Anne-Marie O´Connor
“Comparing the American and Swedish experiences: A people-to-people dialogue on achieving successful immigrant transitions from countries that have dramatically different social norms and laws governing gender and women´s rights than the home countries – in this case Sweden and the Unites States – of immigrants, refugees, and asylum seekers.”

Andrew Michaels
“Reasons why the United States should follow Sweden´s Criminal Justice System Approach of Treating Young Adults (18-20 Years Old) differently from older adults.”

2019

Swedish Recipients:                

Tina Bjers
“To connect with and to better understand tomorrow´s newsrooms and how opinions and ideas are formed in certain groups.”

Andreas Wallgård
“Volunteers on the record. A new source of energy or a dead end?”

American Recipients:

Eve Bower
“Mass media coverage of mass casualty incidents: determining journalists’ best practices in a 24-hour news cycle.”

Michael Cowden
“Trump, trade wars and metal: Why steel and nationalism remain synonymous – and why this threatens the Western order – in a world of composite drones.”